78% söker via Google

En nyligen gjord undersökning av Cint/Snabba svar på uppdrag av Jajja visar att 78% av de 1120 personer som svarade använder Google för sökning av produkter och tjänster på internet. Gapet är stort till andra alternativ. 2% använder Eniro och 1% Hitta.se

Så söker svenskarna i första hand efter produkter och tjänster:

  1. Söker via Google 78 %
  2. Går direkt till relevant webbsida 12 %
  3. Går direkt till webbsidan via bokmärken 4 %
  4. Söker via Eniro 2 %
  5. Söker via hitta.se 1 %
  6. Söker via Altavista 1 %
  7. Söker via Bing/MSN 1 %
  8. Söker via Yahoo 0 %

Undersökningen bekräftar vår egen statisikuppföljning från närmare 100 hemsidor bland Niteas kunder.
Google dominerar sökmarknaden totalt vilket gör valet av marknadskanal för söktrafik enkel.
Vi tror att Eniro och Hitta.se främst används för att leta fram kontaktuppgifter.

Källa: Jajja