Allt fler läser nyheter i mobilen

Dagspresskollegiet analyserar varje år hur svenskarna tar del av nyheter i dagstidningar.
Största ökningen under 2009 visar nyhetsläsningen i mobilen. Andelen som varje vecka läser nyheter i mobilen är 9 procent, jämfört med 5 procent föregående år.
Under samma period har andelen av befolkningen som regelbundet använder internet i mobilen ökat från 9 till 20 procent.

Detta innebär att vi oftare måste beakta utformning av hemsidor och nyhetsbrev via e-post för anpassning till mobiltelefoner. (Nitea´s kommenter)