E-post större än Facebook

E-post är fortfarande större än Facebook när det gäller delning av information enligt en undersökning i USA. Bara 18 till 24-åringar använder sociala media mer än e-post för att skicka meddelanden.

De flesta vuxna använder internet för att dela information. Tre fjärdedelar delar gärna med sig till vänner och familj och hälften gör det minst en gång i veckan. Trots att många sociala nätverk är byggda för delning föredrar de flesta att använda e-post för att vidarebefordra intressant material.
När man tittar på åldersfördelningen i resultatet finner man att mejl används oftare av äldre.

Facebook statistik

Andra studier har visat att Facebook är det mest använda sociala mediet.
Vidare fann man att skälen till att dela är många. Från hjälp till vad de trodde är intressant till sådant som ansågs underhållande.

Den valde metoden för delning var kopplad till ändamålet. E-post väljs för mer riktad information till ett fåtal, medan Facebook används för distribution till en större bekantskapskrets.

Källa: eMarketer.com