Förnyad Google Partnerstatus 2014

Yes, vi klarade proven för förnyad Google Partnerstatus!