Googles uppdatering Hummingbird

Google Hummingbird är en ny uppdatering av sökmotorns algoritm. Den ger ett mer naturligt sätt att använda sökmotorn. Många sökningar idag baseras på frågor, hur många?, vem levererar?, var finns? och så vidare. Den nya algoritmen kan hantera mer komplexa sökfrågor och har en bättre förståelse av mänskliga språket , snarare än några spridda sökord.

Denna nya algoritm är ett stort steg framåt eftersom den kommer att vara mer användarvänlig än någonsin. Algoritmen är konstruerad för vad man även kallar semantisk sökning. Google använder sin kunskap från tidigare sökningar för att presentera de mest relevanta sökresulten i den organiska listan.

Google Hummingbird beräknas påverka 90 % av alla sökningar. Detta innebär att hemsidor som är mer benägna att svara på användarnas frågor kan gynnas. Hummingbird är alltså utformad för att förstå användarna avsikt och ge bästa möjliga resultat.
Hummingbird påverkar så vitt vi vet inte resultaten för presentationen av Adwordsannonser.