Hur ämnesradens längd påverkar läsfrekvensen i Nyhetsbrev

Har du hört att ämnesraden inte bör vara för lång?

För att ta reda på hur det ligger till gjorde Return Path (USA) en undersökning bland drygt 9 miljoner utskick från fler än 3000 avsändare under februari 2015.

Se diagrammet hur antal tecken i ämnesraden påverkade genomsnittlig läsfrekvens.

Amnesrad-nyhetsbrev

 

Average read rate är definierat som antalet i % som markerat mejlet som läst. (En mer säker siffra jämfört med öppningsfrekvens som enbart mäter nedladdning av en dold bild i mejlet).
Subject line length är antalet tecken. (Man kan ibland även använda !?* osv.).

Är kortare ämnesrader bättre?

När vi tittar på diagrammet ser vi att läsfrekvensen är jämnt fördelad och de flesta mejlen 25% hade 41-50 tecken.

De flesta ämnesrader var alltså så här långa

Denna längd syns i sin helhet i de flesta e-postprogram för desktop. Men en ganska vanlig Samsung smartphone Galaxy S4 visar bara 33 tecken.

Det märkliga i diagrammet är därför att 51-60 tecken ger flest lästa meddelanden, 17%.
Nu ska man beakta att det förstås finns andra parametrar som bestämmer läsfrekvensen såsom målgrupp, ämne, ordval med mera.

Var inte rädd att testa längre ämnesrader

Ett bra e-postprogram har inbyggd A/B testfunktion. Testa olika längd. Om du har många mottagare som öppnar i mobilen, testa kortare ämnesrad. Idag öppnar ca 50% i mobilen, men det beror även på när på dagen du skickar.
Det viktiga med ämnesraden är att mottagaren förstår vad ditt Nyhetsbrev eller kampanjbrev handlar om, samt nyttan för dem.