Internetannonseringen ökade under 2009

Internetannonseringen ökade under 2009 samtidigt som all annan annonsering minskade. Enligt IRM (Institutet för reklam- och mediestatistik) så tappade reklammarknaden som helhet 12,8 procent, vilket motsvarar minskade medieinvesteringar med drygt 4 miljarder kronor. 2009 uppgick de totala medieinvesteringarna (mediekakan) till 28,3 miljarder jämfört med 32,4 miljarder 2008.

Med undantag av Internet minskade reklamintäkterna i alla medier. Till exempel tappade tidskrifterna 26 procent, dagspressen 20 procent och TV minskade reklamintäkterna med 12 procent under 2009.

Internetannonseringen ökade med 2,5 procent under 2009 trots finanskrisen och svarade för nästan 18 procent av de totala medieinvesteringarna i Sverige under året. Därmed är Internet större än TV, som hade en andel på 15,6 procent. Dagspressens andel av de totala medieinvesteringarna under 2009 var 24,8 procent.

Prognosen för 2010 pekar på att Internet fortsätter att växa. IRM förutspår att under 2010 kommer Internet att stå för 19,3 procent av hela mediekakan.

mediekakan 2009