Marknadskommunikation i Sociala medier viktigast

Marknadskommunikation i sociala medier är viktigast enligt en undersökning gjord av Sveriges annonsörer och Novus bland 200 marknadschefer.

En av frågorna som ställdes var:

Vilka av följande trender inom marknadskommunikation är viktigast att ta till sig just nu?
(Flera svar möjliga. Procentsiffran anger andel företag som har valt
svarsalternativet.)

 1. Sociala medier, 62 %
 2. Avkastning på marknadsinvesteringar, 50 %
 3. Varumärkespositionering, 40 %
 4. Kundnöjdhet, 39 %
 5. CSR (Corporate Social Responsibility), 34 %
 6. SEO (Search Engine Optimization), 30 %
 7. Word of mouth, 23 %
 8. Marknadsföring i mobila enheter, 23 %
 9. Miljömarknadsföring, 16 %
 10. Lojalitetsprogram, 16 %
 11. Branding, 14 %
 12. Rörlig bild, 12 %
 13. Segmentering, 11 %
 14. Annat, 3 %

Källa: Resume