Mobilannonsering ger bäst reklameffekt

Sveriges Annonsörer har tillsammans med Schibsted och mediebyrån Maxus genomfört en undersökning kring mobilens roll i mediemixen och dess reklameffekter.

Undersökningen gjordes på två kampanjer i press, webb och smart phones, en för bilar och en för färjetrafik.
Mobilen stod för cirka 30 % av de totala räckvidderna på kampanjerna.
Mobilen adderar enligt TNS SIFO en svårflirtad och kommersiellt intressant målgrupp. De som har lagt märke till annonserna i mobilen är en yngre och välbetald målgrupp jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Resultatet visar att mobilannonseringen adderar ny räckvidd på egen hand, säger Patrick Törn, Sveriges Annonsörers kommitté för mobilmarknadsföring.

Nitea rekommenderar att ta med mobilen i kampanjer både för annonsering med Google Adwords och på andra sajter. Viktigt då förstås att mobilanpassa de webbsidor som annonser länkas till.