Ökad användning Sociala media bland småföretag

De flesta småföretag är nöjda med sin satsning på marknadsföring i sociala media.

En tuff ekonomi har bidragit till att stimulera småföretag att använda sociala medier som marknadsföring i större omfattning, enligt “The State of Small Business Report” från Network Solutions och Center for Excellence in Service at the University of Maryland Robert H. Smith School of Business. Social medieanvändning har ökat till 24%, från 12% året innan.

Den vanligaste användningen av sociala medier bland småföretag är en företagssida på ett socialt nätverk, följt av meddelanden med artiklar och uppdatering av status.

Småföretagens förväntningar på sociala medier verkar i stort sett vara i linje med erfarenheterna, även om de inte varit riktigt lika framgångsrika som de hade hoppats. Respondenternas toppresultat var kundförvärv och att placera sina egna företag på marknaden, men de uppfyllde inte förväntningarna fullt ut. Sociala mediers förmåga att hjälpa till att upprätthålla kontakter och att samarbeta med andra företag, var däremot mer i linje med företagens förväntningar.

De flesta småföretag säger att de bara nått break-even med deras nuvarande användning av sociala medier, men en femtedel tycker att det är lönsamt redan. Företagen är positiva till potentialen: Nästan hälften tror att det kommer bli lönsamt under de närmaste 12 månaderna, och ytterligare 39% tror att de kommer att gå jämnt upp. Bara 9% tror att social marknadsföring kommer att fortsätta vara en negativ investering.

Sammantaget ansåg 58% att de sociala medierna levt upp till deras förväntningar. Hälften tyckte att det tog upp mer tid än de förutsett. Endast 6% angav att negativa kommentarer på sociala medier hade sårat deras verksamhet.

“Sociala medier ger möjligheter för små och medelstora företag att hjälpa dem leverera kundservice, säger Janet Wagner, chef för Center for Excellence in Service, i ett uttalande. “Tid som spenderas på Twitter, Facebook och bloggar är en investering för att göra det lättare för små företag att konkurrera.”

Källa: eMarketer