Småföretag på internet växer snabbare

Boston Consulting Group (BCG) har på uppdrag av Google undersökt den svenska marknaden för internetekonomin. Värdet uppgår till 205 miljarder kr eller 6,6 % av BNP, det är mer än vad byggsektorn omsätter.

Rapporten visar att de företag som utnyttjar internet i sin försäljning har möjlighet att både växa snabbare och bli lönsammare. 65 procent av företag med hög webbnärvaro och som erbjuder varor eller tjänster online, har vuxit de senaste tre åren jämfört med 37 procent bland företag med låg webbnärvaro.

Av företagen i undersökningen har 70 procent produkter och prisinformation på internet, men endast 8 procent erbjuder nätbaserad kundtjänst och mindre än 25 procent har någon form av e-handel. Här ser vi framförallt ett konsumentdrivet behov av utveckling, där företag som kan tillföra sofistikerade tjänster för betalning och support har mycket att vinna, avslutar Tomas Nordahl.

Av internetsektorns totala värde står e-handeln för omkring 53 procent.

Källa: Nya Affärer