Stor betalningsvilja för medieinnehåll på Internet

Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM) frågade 1300 personer om deras betalningsvilja för medieinnehåll på Internet. 70 procent är beredda att betala för intressant innehåll.

Det är en vanlig missuppfattning i mediebranschen att man inte kan ta betalt för innehåll. En nyligen gjord studie från IRM visar att betalningsvilja ä̈r stor om man levererar det som konsumenten efterfrågar.

Mest intressant är ljud på Internet. Även för TV-program, filmer och annan rörlig bild är betalningsvilja hög.

46 procent anger att de kan tänka sig att betala för artiklar.

pressmeddelande betalningsvilja

Källa: smrn.se