Strategi för sociala media

Sociala media har idag sådan betydelse för många företag att det inte längre är frågan om, utan hur och var man ska synas.

De låga kostnaderna lurar många att oplanerat starta olika aktiviteter menar Paul Verna, analytiker på eMarketer i USA. I stället för att fokusera på hur man skapar engagemang ägnar sig många företag åt att publicera information på många platser utan plan eller syfte.

I stället ska man satsa på en grundläggande undersökning för att ta reda på alternativ och möjligheter.

Viktigt i sociala media att samspela med företagets övriga strategier och mål.

Många företag använder sociala media för marknadsföring, men många även som kanaler för försäljning, service, IT med mera.

Se vidare diagram nedan.

Källa: eMarketer