En leverantör av nyhetsbrev i USA har studerat skillnaden mellan vad respondenter svarar i undersökningar jämfört med deras faktiska beteende. Man har studerat cirka 500 miljoner mejl från 150.000 kampanjer. Över tusen personer deltog i undersökningen.

 

Här är vad man fann om Nyhetsbrevsutskick.

⅔ föredrar bilder i mejlen, men ju fler bilder desto färre klick. En bild gav CTR (antal klick per antal visningar) 6%, 5 bilder 5%, 10 bilder 4%. Lägg till Alt text i bilder så de som inte har bildvisning kan läsa vad den dolda bilden visar.

65% köper produkter via mejl de fått. Vanligare bland kvinnor än män.

85% läser minst hälften av innehållet.

⅓ föredrar mejl med bara text. Se till att du skickar ett alternativt mejl utan HTML med bara text.

De flesta, 70% klickar på “Ta bort” när man får oönskad epost. 60% avprenumererar och 50% markerar som spam. Spammarkeringar är negativt för din mejlservers kvalitetsrykte och kan leda till att dina mejl får begränsad framkomlighet till alla dina adresser.
Se till att dina Nyhetsbrev har en tydlig länk för avprenumeration.

Allmänt får man fler klick på mejl som skickas under helger. Testa med utskick under olika dagar för att se vilket som fungerar bäst för ditt nyhetsbrev.

50% läser nytt mejl inom 24 timmar.

90% läser mejl på Desktop, 60% i moblien och drygt 30% på surflatta.

Högst CTR får man med mejl som innehåller ca 300 tecken och därefter en uppmaning.

Kortare ämnesrad ger fler klick.

 

Kontakta Nitea för mer information om denna rapport och våra resultat från nyhetsbrev i Sverige.