Bekvämlighet viktigt för e-handel

SCB:s undersökning ”Privatpersoners användning av datorer och Internet 2009” kom fram tilll att bekvämlighet är det viktigaste skälet till att handla via Internet. De flesta har svarat att det har stor eller viss betydelse.

Även ”enkelt att använda hemsidan” och ”lägre priser” är viktigt när det gäller e-handel som privatperson. Det finns alltså en viss förväntan att det ska vara billigare på nätet “Webbpriser”.

e-handel argument