Kraftig ökning av mobil e-handel

Den kraftiga tillväxten av smartphones i Sverige gör nu att mobil e-handel tar ordentlig fart. Bland de drygt två miljoner svenskar som har en smartphone (större display med pekskärm) har var femte någon gång använt den för att handla varor på internet. Det framgår av Postens kommande E-barometer där man för tredje året i rad ställt frågor om handel av varor via mobilen.

31 procent uppgav att de kan tänka sig att e-handla med mobilen. Drygt 20% kopplar dagligen upp sig på internet via sin mobiltelefon.
2011 kan mycket väl bli året då e-handel via mobiltelefon slår igenom ordentligt.

Nu går utvecklingen så fort att de företag som väntar för länge med att göra någon anpassning riskerar att tappa marknadsandelar, säger Arne Andersson e-handelsexpert på Posten.