Skräddarsydda hemsidor som levererar

Kompletta leveranser av responsiva webbplatser från analys, kreativa idéer till publicering. Anpassning till alla enheter och inbyggda funktioner för e-handel, bokning med mera.

Varför Nitea...

Expertis

Vi har lång erfarenhet av att bygga hemsidor som är anpassade efter våra kunders behov, med fokus på funktionalitet, design och användarvänlighet.

Skalbara lösningar

Vi skapar hemsidor med skalbara lösningar som kan anpassas efter dina behov, både idag och i framtiden.

Konvertera kontakter

Med användarvänlig design och strategiskt placerade Call-to-Actions optimeras hemsidan för konverteringar.

Tillsammans genom hela processen

När du köper en hemsida från oss kan du vara säker på att vi är med dig under hela processen. Vi tar oss tid att lyssna på dina önskemål och idéer och förvandlar dem till en skräddarsydd hemsida som passar din verksamhet. Vi håller dig uppdaterad genom hela processen och finns tillgängliga för att besvara dina frågor eller för att erbjuda teknisk support när du behöver det. Med oss som partner kan du känna dig trygg och säker på att du har fått en hemsida som passar just din verksamhet.

Vår process
Process 1

Mål & Syfte

Målen och syftena med en ny webbplats eller en befintlig beskrivs för att öka tydligheten med vad ni vill uppnå. Det bör i möjligaste mån även vara mätbart för att följa upp att webbplatsen levererar enligt plan. En webbplats blir normalt aldrig fullständigt klar utan fintrimmas efter besökarnas beteenden och utfall på önskade resultat.

Process 2

Kravspecifikation

Kravspecifikationen beskriver vilken information och funktioner som ska produceras. Annan viktig information i kravspecen är en site map som visar disposition av innehållet fördelat på olika webbsidor. I det sista steget utvecklas wireframes som beskriver varje webbsidas innehåll och funktioner.

Process 3

Design - UI / UX

Lösningar utarbetas tillsammans med kunden för olika enheter, färg, form, presentation och navigering. Vi utvecklar ett bra UI (User Interface) för att det ska bli lätt att förstå och hitta information, samt UX (User Experience) för att man intuitivt ska förstå hur man gör för att utföra en åtgärd. Funktioner utvecklas vid behov för olika slag av formulär, köp, bokningar med mera.

Process 4

Produktion

I huvudsak webbdesign, kodning och programmering med tillägg för webcopy, foto, film och ibland illustrationer. Oftast jobbar vi agilt med detaljlösningar och anpassningar.

Process 5

Tester & publisering

Innan publicering testas webbplatsens utseende och funktioner på olika enheter och webbläsare. Innan uppladdning på webbserver för publicering installeras script för mätning och uppföljning av besöken på hemsidan.

Process 6

Uppföljning & drift

Genom regelbunden statistikgenomgång av målen erhålls information för vidare analys och beslut. Kunder har möjlighet att teckna drift - och supportavtal för att till yttersta spets säkerhetställa driften av webbplatsen.

WordPress

WordPress är en användarvänlig plattform som är enkel att hantera. Genom att använda WordPress kan du enkelt uppdatera innehåll och ta kontroll över din webbplats. Vi använder de senaste teknikerna för att se till att din hemsida är optimerad för både desktop och mobil, och vi arbetar tillsammans med dig för att säkerställa att din hemsida uppfyller dina krav och förväntningar.

Läs mer om vad vi erbjuder inom WordPress
WordPress logotype

Se mer av vad vi erbjuder

Se hur vi har hjälpt våra kunder att lyckas!