Minska risken att bli klassad som spam. SPF record

E-post SPFEn SPF-record är ett sätt att tala om vilka servrar (IP-nummer) som får skicka e-post från din domän.
På så sätt kan du skydda ditt domännamn från att skicka spam till andra mottagare i ditt namn. Det är också ett sätt för mottagaren att validera att e-postmeddelandet som kommer från ditt domännamn och IP-nummer X är OK, vilket minskar risken för att bli klassad som spam.