Vi skapar responsiva webbplatser som levererar

Kompletta leveranser av responsiva webbplatser från analys, kreativa idéer till publicering.
Anpassning till alla enheter och inbyggda funktioner för e-handel, bokning med mera.

Kommunikationsplattform – Basen för det du vill säga

Vad ska kommuniceras, till vem och hur?
Bland det viktigaste som alltid ingår i våra leveranser. Med utgångspunkt från målgrupper och erbjudanden formulerar vi huvudbudskap, köpskäl, tilltal. grafisk profil, positionering och informationskanaler.

Responsiv webdesign – Färg och form som förstärker ditt budskap

Du får en utformning och färgsättning som kommunicerar det intryck du vill ge dina besökare.
Vi utformar din webbplats med responsive webdesign. Då visas din webbplats rätt på alla desktopskärmar, surfplattor och mobiler.

Webcopy – För att dina budskap ska bli begripliga

Texternas betydelse kan inte nog understrykas. Visst, en bild säger mer än 1000 ord, men bilder kan tolkas olika och därför är det viktigt att även uttrycka sig i text. Rubrik, ingress, brödtext och bildtext ska harmoniera och dessutom läggas upp sökmotorvänligt.
Nitea hjälper dig oavsett om texten ska leverera information eller påverka till handling. Läsning på bildskärm kräver en viss utformning och stil för att vara lätt att ta till sig.

Bilder & Film – Förstärker dina budskap

Våra professionella fotografer, illustratörer och filmare skapar produktioner som beskriver och förstärker dina budskap.
Vår specialitet – panoramafotografering med en Google Trusted Photographer.

Kodning – För att visa din design och skapa dina funktioner

Våra djupa kodkunskaper använder vi för att fullt ut skapa webbplatsen efter dina önskemål.
Med front-end kodning blir utseendet som önskat. Responsive design som anpassar innehåll och disposition till olika skärmstorlekar kodas av oss. Med back-end kodning kommer funktionerna till.
Vill du kunna uppdatera själv lägger vi ofta vår kod i WordPress som plattform.
Vi kodar förstås enligt standard W3C och för de vanligaste webläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox och Safari.

Bokningssystem – Enkelt för din kund, lönsamt för dig

– Gör dig köpbar! Om kunden är på din hemsida så missa inte chansen att göra det enkelt för hen att fullfölja sin vilja att boka din tjänst. Vi hör tjänsteleverantörer säga: Jag behöver inget bokningssystem. -”Jag vill prata med kunden om tjänsten och sälja på hen flera tjänster” Vad händer då? De missar kunder som går någonannanstans eftersom man idag utgår från att boka, det kan man göra på nätet.

E-handel – För dig som vuxit ur ”standardshopen”

Vi bygger lösningar som är säljande och gör dina kunders köp av dina produkter enklast möjligt.
Attraktiva produktpresentationer, begripliga köpprocesser och administration ingår.

Din e-butik måste vara unik och trygg för dina kunder.
Vi har en hel del att berätta, så välkommen att kontakta oss.

WordPress – Populärt redigeringsverktyg

Du kan enkelt själv uppdatera våra produktioner när vi bygger dem i plattformen WordPress. WordPress är den mest använda plattformen för redigering av webbplatser. Eftersom våra webdesigners är duktiga på programmering kan du få alla funktioner eller applikationer du önskar.

Projektledning – Samordning mot tidsplan och publicering

Ett webbprojekt produceras tillsammans med kunden och ibland webcopywrighters och fotografer.
Webbprojekt är unika i sitt slag och kräver bra system för leverans och kvalitét. Nitea har därför utvecklat ett eget projektledningssystem.

Webbanalys – Fakta behövs för måluppfyllelsen

Får du ut din fulla potential av hemsidan? Genom att göra en webbanalys får du ett bra underlag för hur din webbplats används av besökarna. Med ganska enkla metoder kan vi mäta besöken, varifrån de kommer, besökta sidor, e-handel och så vidare.
Vi levererar inte bara siffror med hjälp av besöksstatistik, utan vi analyserar siffrorna och rekommenderar åtgärder för att du ska få ut mer av webbplatsen.

Så här går det till…

1. Mål&Syfte

Målen och syftena med en ny webbplats eller en befintlig beskrivs och skrivs ner för att öka tydligheten med vad vi vill uppnå.

Det bör i möjligaste mån även vara mätbart för att följa upp att webbplatsen levererar enligt plan.

En webbplats blir normalt aldrig fullständigt klar utan fintrimmas efter besökarnas beteenden och utfall på önskade resultat.

Läs gärna Googles kurs Gör en bra webbplats innan du börjar.

2. Kravspecifikation / Wireframe

Kravspecifikationen beskriver vilken information och funktioner som ska produceras. Annan viktig information i kravspecen är en site map som visar disposition av innehållet fördelat på olika webbsidor. I det sista steget utvecklas wireframes som beskriver varje webbsidas innehåll och funktioner.

3. Lösningar för kommunikation och funktion UI/UX

Lösningar utarbetas tillsammans med kunden för olika enheter, färg och form, presentation och navigering. Vi utvecklar ett bra UI (User Interface) för att det ska bli lätt att förstå och hitta information, samt UX (User Experience) för att man intuitivt ska förstå hur man gör för att utföra en åtgärd. Funktioner utvecklas vid behov för olika slag av formulär, köp, bokningar med mera.

4. Produktion

I huvudsak Webbdesign och kodning och programmering med tillägg för webcopy, foto, film och ibland illustrationer. Oftast jobbar vi agilt med detaljlösningar och anpassningar.

5. Tester

Innan publicering testas webbplatsens utseende och funktioner på olika enheter och webbläsare.

6. Publicering

Innan uppladdning på webbserver för publicering installeras script för mätning och uppföljning av besöken på hemsidan.

7. Uppföljning

Genom regelbunden statistikgenomgång av målen erhålls information för vidare analys och beslut.

Några referenser

QBE – QUALITY BLASTING EQUIPMENT

Behov – Modernisering webbplats

Gamla hemsidan hade tjänat ut och behövde en ansiktslyftning. Dessutom finns numera bättre möjligheter att visa film tack vare bättre prestanda i näten.

Lösning

QBE valde att med en film tydligt presentera deras huvudprodukt blästerutrustningar. Allt innehåll inklusive filmer kan uppdateras i WordPress CMS.

www.q-be.se

  

COPY OFFICE

Behov – Modernisering webbplats

Alltfler besöker hemsidan via mobiler och det är därför viktigt att potentiella kunder kan få en bra presentation av företagets produkter och IT-tjänster.

Lösning

Förenklat och tydligare budskap i en stor så kallad heroimage i toppen för att få besökaren att stanna kvar och ta del av erbjudanden längre ner på startsidan. Sortimentet med maskiner uppdateras kontinuerligt med hjälp av redigeringsverktyget WordPress.

www.copyoffice.se

  

COPY OFFICE

Behov – Modernisering webbplats

Alltfler besöker hemsidan via mobiler och det är därför viktigt att potentiella kunder kan få en bra presentation av företagets produkter och IT-tjänster.

Lösning

Förenklat och tydligare budskap i en stor så kallad heroimage i toppen för att få besökaren att stanna kvar och ta del av erbjudanden längre ner på startsidan. Sortimentet med maskiner uppdateras kontinuerligt med hjälp av redigeringsverktyget WordPress.

www.copyoffice.se

  

KMC YTBEHANDLING

Behov – säljande webbplats

KMC säljer ytbehandlingsutrustning till svensk verkstadsindustri. Webbplatsen skulle presentera hundratals produkter i enheter för både desktop och mobiler. Samtidigt skulle startsidan ge en snabb presentation av de olika maskintyperna. Kunden ville själv kunna uppdatera med ny information.

Lösning

Nitea tog fram en öppen bred design för desktop som automatiskt anpassas i storlek och disposition för mobiler.
Ett bildspel visar maskintyperna och sajten uppdateras med ett CMS.

www.kmc.se

  

HENRIKSBERGS VERKSTÄDER

Behov – Modernisering webbplats

AB Henriksbergs Verkstäder är ventilationsföretaget som genom tre generationer verkat i mer än 65 år i branschen. Hemsidan är en viktig del i försäljningsprocessen och företaget var i behov av en uppdatering av design och innehåll för att visa att man är ledande i branschen.

Lösning

Tydligare budskap om erbjudande presenteras genom större bilder och korta texter presenterade i olika designelement.
Med ny responsiv design som anpassar sig automatiskt till mobiler och stora desktopskärmar når företaget alltid fram med sin information oavsett vilken enhet som besökaren använder.

www.hv-vent.se

  

HENRIKSBERGS VERKSTÄDER

Behov – Modernisering webbplats

AB Henriksbergs Verkstäder är ventilationsföretaget som genom tre generationer verkat i mer än 65 år i branschen. Hemsidan är en viktig del i försäljningsprocessen och företaget var i behov av en uppdatering av design och innehåll för att visa att man är ledande i branschen.

Lösning

Tydligare budskap om erbjudande presenteras genom större bilder och korta texter presenterade i olika designelement.
Med ny responsiv design som anpassar sig automatiskt till mobiler och stora desktopskärmar når företaget alltid fram med sin information oavsett vilken enhet som besökaren använder.

www.hv-vent.se

  

TIMEFOR

Behov – webbplats för affärsnätverk

Timefor erbjuder tjänster till bland annat föreningar för att de ska kunna erbjuda sina sponsorer extra värde genom ordnade affärskontakter med varandra.

Lösning

En webbplats “Timefornetwork” där varje förening kan underlätta för sina sponsorer att komma i kontakt med varandra, publicera erbjudanden och organisera speed meetings. Föreningarna har ett redigeringsverktyg CMS byggt i WordPress där de kan administrera webbplatsens innehåll, medlemsförteckning, event och möten. Webbplatsen kan integreras med CRM och nyhetsbrevsverktyg.

  

CYKLOP

Behov – modernisering design av webbplats

Cyklop är ledande inom emballage, bandnings och sträckfilmsmakiner i Norden.

Webbplatsen har många besökare och alltfler använder smartphones, så en anpassning för mobiler var nödvändig. Samtidigt behövdes en översyn av budskap och kommunikation på startsidan.

Lösning

Med responsiv design anpassar sig webbplatsen nu automatiskt till enheter med mindre skärmar.  Startsidan har fått mer utrymme för en kort presentation av erbjudandet med info om de branscher och applikationer som Cyklop vänder sig till.

  

CYKLOP

Behov – modernisering design av webbplats

Cyklop är ledande inom emballage, bandnings och sträckfilmsmakiner i Norden.

Webbplatsen har många besökare och alltfler använder smartphones, så en anpassning för mobiler var nödvändig. Samtidigt behövdes en översyn av budskap och kommunikation på startsidan.

Lösning

Med responsiv design anpassar sig webbplatsen nu automatiskt till enheter med mindre skärmar.  Startsidan har fått mer utrymme för en kort presentation av erbjudandet med info om de branscher och applikationer som Cyklop vänder sig till.

www.cyklop.se

  

ACTILEG

Behov – modernisering design av webbplats och enklare redigeringsverktyg

Actileg är en fantastisk uppfinning för personer med rörelsehinder.

Webbplatsen ska stödja försäljningen med en beskrivande presentation av den unika produkten.

Lösning

Självklart används de många filmer som producerats för att demonstrera produkten och filmer där kunderna uttalar sin förtjusning över Actileg. Ett bra exempel där film är bättre än ord.

www.actileg.se