Har du behov av funktioner som inte finns som standardprogram eller som ligger lokalt på din dator?
Vi programmerar webbapplikationer efter dina specifikationer och gör dem tillgängliga via Internet.
Du kan sitta på kontoret eller använda dem i din Smartphone.

EasyID Sverige AB

EasyID levererar smarta lösningar för identifiering och besökshantering som förenklar och sparar din tid och kostnader.

Behov

Kunderna behövde en enkel portal för att lägga beställningar på fotoförsedda passerkort och andra tillbehör för passersystem.

Lösning

Nitea utvecklade ett webbgränssnitt där varje kund har ett konto med sina beställningar och en portal att beställa produkter från. Personuppgifter och personfoton för Passerkort anges och bifogas i portalen och beställningen hamnar sedan direkt i EasyID´s produktion.

   

BOL Säkerhet AB

BOL Säkerhet AB har som affärsidé att erbjuda kunder en planerad säkerhet över tid.

Behov

Kunderna hade behov av ett bättre verktyg för att göra egenkontroller för sitt brandskydd både online och offline.

Lösning

Nitea byggde upp ett nytt webbaserat modulbaserat system som BOL Säkerhet marknadsför under namnet SBA Online. Det är ett SBA-verktyg (systematiskt brandskyddsarbete) där kunderna kan sköta allt via enkla knapptryckningar och menyval. Därmed ökar BOL Säkerhet möjligheten för sina kunder till en säkrare tillvaro.

   

MÅLERIRÅD

Pris & Lathundshandbok för grovkalkylering av måleriuppdrag. MrAnbud – offert/anbudstjänst Måleripriser – verktyg för kostnadskalkyler

Behov – billigare distribution och bättre tillgänglighet

Måleriråd har under många år tagit fram handböcker för kalkylering och offerering av måleritjänster. Nackdelen är höga tryckerikostnader och fördröjning att införa korrigeringar och nyheter.

Lösning

Eftersom alltfler målare använder datorer och mobiler kopplade till internet utvecklade Nitea webbplatser som ersätter handböckerna. Kunderna kan därmed spara tid och pengar, samt får bättre kontroll med korrekta kalkyler och offertarkiv.

De tjänster Nitea utvecklat kan du se här: www.malerirad.se

    

MÅLERIRÅD

Pris & Lathundshandbok för grovkalkylering av måleriuppdrag. MrAnbud – offert/anbudstjänst Måleripriser – verktyg för kostnadskalkyler

Behov – billigare distribution och bättre tillgänglighet

Måleriråd har under många år tagit fram handböcker för kalkylering och offerering av måleritjänster. Nackdelen är höga tryckerikostnader och fördröjning att införa korrigeringar och nyheter.

Lösning

Eftersom alltfler målare använder datorer och mobiler kopplade till internet utvecklade Nitea webbplatser som ersätter handböckerna. Kunderna kan därmed spara tid och pengar, samt får bättre kontroll med korrekta kalkyler och offertarkiv.

De tjänster Nitea utvecklat kan du se här: www.malerirad.se

   

PIRTEC – PIRAYA TECHNOLOGY

Företaget utvecklar, tillverkar och säljer Bottensugare för badbassänger över hela världen.

Behov

För effektivitet och kontroll i alla led krävs ett anpassat administrativt affärssystem. Utmaningen är många kunder och anläggningar som produkterna är levererade till. Kompletteringsorder och reservdelsorder kräver register som är tillgängliga och korrekta.

Lösning

Nitea byggde upp ett nytt webbaserat modulbaserat system som bygger på open source kod. Kunden har full tillgänglighet via nätet och känner sig nu tryggare med ordningen och arkiveringen.