Det här är en serie i fyra delar som riktar sig främst till dig som har tänkt att beställa en ny webbplats. En vägledning om hur det kan gå till.

desktopNär kunder kontaktar oss på Nitea och behöver hjälp med en ny webbplats, ser deras förarbete väldigt olika ut. En del har bara tänkt så långt att de behöver en ny webbplats medan andra har tagit fram en lite mer djupgående kravspecifikation.

Det kan verka självklart att du får en bättre offert ju mer detaljerat ditt underlag är. I själva verket kan det vara onödigt att gå in på en alltför detaljerad nivå i det här skedet. Det är först när du har valt en webbyrå att arbeta tillsammans med som detaljerna lämpligast tas fram och formas.

Ett projekt ska gå hand i hand när det gäller utformning utav kravspecifikation, produktion och tester. Kombinationen av din kunskap om verksamheten och webbyråns kunskap om den digitala världen skapar de rätta förutsättningarna. Tillsammans kan ni då forma en webbplats som gynnar dig och din verksamhet bäst.

Så, vad behövs för att skapa en bra webbplats?

Ett bra offertunderlag som webbyrån behöver är en kort beskrivning av din verksamhet och en tydlig beskrivning av vilka uppgifter webbplatsen ska lösa. Därefter tar webbyrån fram ett förslag på hur dessa uppgifter kan lösas med hänsyn till användarupplevelse, interaktionsdesign, webbdesign och utveckling.

Det många oftast glömmer bort är att tänka igenom vilket värde en bra webbplats har för verksamheten och vilken budgetnivå som kan vara rimlig. En bra webbplats kan kosta alltifrån några tiotusentals kronor till miljonklassen. Försök att ge en indikation om vilken budget du har för din webbplats.

Webbplatsens funktionalitet

Vilken funktion har webbplatsen i din verksamhet?

Som kund är det viktigt att kunna beskriva webbplatsen utifrån verksamhetens behov snarare än tekniska lösningar. Försök att bedöma vad som är avgörande för att webbplatsen ska sköta sin uppgift på ett bra sätt och framför allt vad som är mindre viktigt. Specificera vilka delar som du förväntar dig att webbplatsen ska innehålla i offerten.

En metod man kan ta till som hjälp är att använda sig utav ”User Stories” som fokuserar på verksamhetsmål snarare än enskilda funktioner för webbplatsen.

Många webbyråer använder sig av ”User Stories” i produktionen för att göra prioriteringar inför det kommande utvecklingsarbetet. Ett smart och flexibelt redskap för att stämma av att webbplatsen levererar och löser alla behov när den är publicerad och klar.

Vem, vad och varför är de tre nyckelorden en “User Story” ska innehålla.

Det kan beskrivas på följande sätt:

I rollen X behöver jag kunna utföra uppgiften Y i syftet Z.

Vi leker med tanken att webbplatsen är inom hemelektronik-branschen.

En enkel “User Story” kan då se ut så här:

Privatpersoner måste kunna se vårt utbud av tv-apparater för att kunna avgöra ifall dem ska köpa en tv-apprat av oss eller inte.

X = Privatpersoner

Y = Se utbudet av vår produktkatalog

Z = Avgörande faktor för konsumenter .

Var extra tydlig utifrån verksamhetsmålen och de delar som är viktiga kontra önskvärda.

När du lämnar ett underlag till en webbyrå, se till att alla delar täcks in som krävs för att webbplatsen ska kunna leva upp till dina verksamhetsmål. Se webbplatsen från olika perspektiv. Det vill säga, kunder, partners, administratörer osv. Tänk även på att specificera andra externa system såsom betalningstjänster, medlemsregister, sociala medier etc. som webbplatsen i sådant fall behöver kommunicera med.

Sammanfattningsvis

  • En kort beskrivning av din verksamhet
  • En tydliggörande beskrivning av vilka behov webbplatsen ska kunna lösa
  • Vilken budgetnivå du har att röra dig med

Boka in ett möte och ta en kaffe tillsammans.

Oavsett om allting är glasklart så är det alltid bra att träffa webbyrån innan de tar fram en offert för din webbplats. Ett inledande möte ger dig chansen att fråga eller svara på eventuella frågetecken och framför allt, försäkra er om att webbyrån har förstått ditt underlag till projektet.