Google ändrar namn från Företagsfoto till Google Business View. Vi märker ökat intresse från företag att använda rörliga och interaktiva presentationer på hemsidor. Med Business view kan besökare på hemsidan själva gå runt och titta på lokalerna. I sökresultatet visas en ny ruta med texten “Visa insidan”.