Ska man välja öppen källkod?

Om man ska välja öppen källkod eller inte är en fråga många ställer sig inför valet av program.
Svaret är förstås att det beror på vilka köpkriterier som är de viktigaste och vilken tro man har på framtiden när det gäller utveckling och trygghet för olika lösningar.

När det gäller publiceringssystem så kallat CMS, förkortning av Content Management System, finns en mängd företagsägda system (källkod) och system som utvecklas av intressenter för öppen källkod.

Prestandamässigt finns ett stort urval av olika omfattningar på funktioner i båda varianterna.
Företagsaägda system har en affärsmässig drivkraft bakom sig för utveckling, service och långsiktighet.
System med öppen källkod har massor av utvecklare världen över som i många fall låter andra fritt använda deras funktioner.

Kostnader för CMS

Tittar vi på kostnader så kan man lockas tro att en hemsida utvecklad med öppen källkod är gratis. Så är fallet om du som ägare till hemsidan gör den själv och du värderar din egen tid som gratis. Normalt låter man en webbutvecklare programmera med öppen källkod mot ersättning.
Företagsägda system brukar ha ett grundpris och tillägg för funktionsmoduler och implementering.

Det finns naturligvis fler kriterier att resonera kring vid val av system för CMS.
Kontakta gärna Nitea för en diskussion.

Du kan läsa mer om vad som hänt rent allmänt med några system för öppen källkod under 2010 här.