Undersökning om film

 

Undersökningen bygger på 300 telefonintervjuer med kommunikationschefer på bolag med minst 200 anställda under perioden 18-29 augusti. Deltagarfrekvensen var 45 procent bland de tillfrågade.

8 av 10 tror att användandet av film som kommunikationsverktyg kommer att öka inom tre år.

84 procent av de tillfrågade tror på en kraftig eller ganska kraftig ökning i användandet av film. Det ligger i linje med hur kommunikationscheferna svarade i fjolårets enkät.

 

Bland de som använder film upplever nästan 6 av 10 att effekten är hög.

– Majoriteten av de som använder film tycker att det är ett bättre verktyg än andra för att sprida budskap, och där har det skett en ökning. Man tror också på en ökad investering, säger Ehsan Nasari, vd på Populate.

 

6 av 10 tror att investeringarna kommer att öka kraftigt de kommande tre åren.

 

Bland de som inte använder film i dag tror 6 av 10 att de kommer att göra det inom tre år.

62 procent uppger att det är mycket troligt eller ganska troligt, vilket är en ökning jämfört med 2013 då siffran låg på 52 procent.

– Det är ett resultat av att kommunikationskartan ritas om. Alla kommunikatörer vet att beteende– och attitydpåverkan måste ske på en känslomässig bas.

Efter det personliga mötet är film bäst på det. Historiskt har det varit alldeles för höga trösklar att dra igång filmprojket, och många organisationer saknar beställarkompetensen.

Men nu sker en generationsväxling och produktions- och distributionskostnaderna blir lägre, säger Ehsan Nasari.

 

Internet ses som det viktigaste kommunikationsverktyget.

Kommunikationscheferna tycker att internet är det i särklass viktigaste verktyget för att nå ut, såväl internt som externt. Här ser Ehsan Nasari en stor potential för tillväxt för filmproduktionsbranschen.

– Jag har läst en prognos om att 80 procent av innehållet på nätet kommer att vara rörligt. Det kommer att påverka mer genomgripande än vad folk tror.

I dag vet vi till exempel inte hur film ska användas i sociala medier på ett bra sätt. Vi är i början av utvecklingen, precis som i de tidiga webbdagarna på 90-talet.

 

Kontakta Nitea så berättar vi mer